SVÆVEBANE

Svævebanen er altid god for et godt sus i maven. Den fås i mange længder og højder, indbygget i tårne, andet eller på fritstående stativer.